Cultuur in de brede school

Veel scholen hebben tegenwoordig een continuerooster en in de tijd van deze verlengde schooldag ontstaan samenwerkingsverbanden op het gebied van opvang, sport maar ook cultuur.
Kinderen kunnen zich ontwikkelen in zang, dans, muziek en beeldende activiteiten na de reguliere schooltijd.

Cultuur in de brede school. Steeds meer profileren scholen zich als brede scholen.Dit is aantrekkelijk voor werkende ouders en leerlingen, maar ook voor de buurt kan dit goed zijn. Door samenwerking te zoeken met lokale partners op cultureel gebied zoals muziekcentra, regionale musea, erfgoedinstellingen, bibliotheken, archieven. Verder kunnen lokale kunstenaars en andere beoefenaars in vrije beroepen  een belangrijke rol spelen om cultuureducatie te ontwikkelen in de brede school. Denk bijvoorbeeld aan kwekerijen of bijzondere beroepen zoals een boswachter of hovenier die kan vertellen over de natuur rondom de school.

Culturele projecten op brede school niveau vergroten de sociale samenhang in de buurt  door buurtbewoners eens uit te nodigen met een speciale hobby of met kennis van een andere culturele achtergrond.

voorbeeld projecten:

Theaterleo en van Buiten naar Binnen.