Kunst & Educatie

'De Blauwe Deur' Kunst & Educatie

  • partner in kunst en cultuureducatie primair onderwijs
  • cultuurdocent speciaal onderwijs 
  • docent schilderen en tekenen
  • kunstenaar in de klas
  • brede school projecten in kunst en cultuureducatie 
  • projecten kunst en cultuur voor volwassenen
  • Heel Heemskerk Tekent!